U dient zelf voor de verzekering van de gehuurde kunstwerk(en) zorg te dragen, wij adviseren u om de waarde van de kunstwerk(en), vermeld op het huurcontract, door te geven aan uw (inboedel)verzekering met de opmerking dat de kunstwerken tijdelijk deel gaan uitmaken van uw inboedel. Schade aan de kunstwerk(en) op welke wijze dan ook veroorzaakt is voor rekening van de klant.