Gerard Grassere

Gérard Grassère, geboren in 1915 in Heerlen, kreeg zijn artistieke opleiding aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Zijn werk werd aanvankelijk geïnspireerd door een Parijse groep schilders onder wie Otto van Rees, Picasso, Chagall, Kokoschka e.a.
Gérard Grassère maakte een individualistische ontwikkeling door.
In zijn langdurige loopbaan liet hij zich beïnvloeden door zijn omgeving, de ontwikkeling in cultuur en maatschappij, waardoor zijn wat lyrisch figuratieve werk verdrongen werd door o.a. de invloed van de industrialisatie in de vijftiger jaren en de milieuproblemen, waarvan tenslotte vooral het geluid in abstracte vormen en kleur op indringende wijze vorm kreeg.
Het belang van Grassère’s werk kan dan ook, behalve artistiek verfijnd, gezien worden in een uitbeelding van een zich snel en soms angstig ontwikkelde wereld.

EXPOSITIES IN DE POOK

2 mei 2004 t/m 15 juni 2004

IN DE UITLEEN

1228
1228
1227
1227
0949
0949
0895
0895
0894
0894
0811
0811
0810
0810
0777
0777
0737
0737
0594
0594
0486
0486
0466
0466
0465
0465
0463
0463
0462
0462
0461
0461
0428
0428
0385
0385
0213
0213
0046
0046