Expositieperiode van 3 april t/m 15 mei 2016

 

Expositieperiode van 3 april t/m 15 mei 2016

Jan Miechels

Jan Miechels werd geboren in 1916 te Arnhem. Zijn opleiding was gericht op het bedrijfsleven, waarin hij jarenlang werkzaam is geweest.

Als kunstenaar is hij autodidact. In 1940 huurde hij samen met zijn broer Henk, de graficus, de Bolkstoren, een toren van de oude stadswal in Arnhem en richtte die in als atelier. De slag om Arnhem verdreef Jan Miechels in 1944 uit Arnhem, waar hij pas in 1948 terugkeerde.

In die tussenliggende tijd had hij een belangrijk besluit genomen. Hij ging niet meer terug naar kantoor, maar koos definitief voor de kunst.

In 1949 raakte Jan Miechels betrokken bij de eerste Openluchtentoonstelling in Park Sonsbeek, waar hij de educatieve begeleiding en de rondleidingen verzorgde.

Vanaf dat moment heeft de stroom verzoeken om lezingen te houden over kunst voor volkshogescholen, universiteiten en verenigingen niet afgelaten.

In 1966 werd hij fulltime consulent voor de beeldende kunst en organisator van reizende tentoonstellingen bij de Culturele Raad voor Gelderland. Na de opheffing van deze Raad in 1977 werd de tentoonstellingsdienst ondergebracht bij de Stichting Beeldende Kunst Gelderland en werd Jan Miechels directeur van deze afdeling. In 1981 nam hij afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Naast een dagtaak, gevuld met het organiseren van exposities en het praten over kunst, heeft Jan Miechels kans gezien een oeuvre bij elkaar te tekenen en te schilderen, dat kwalitatief en kwantitatief bewondering afdwingt. Stil en ingetogen werk waarin het landschap een grote plaats inneemt. Olieverf, acrylics, tempera en potloodstift zijn de voornaamste uitdrukkingsmiddelen.

In de loop der jaren is zijn werk op vele plaatsen in binnen- en buitenland te zien geweest.

Jan Miechels is overleden in 1996.


Lei Hannen

De Limburger Lei Hannen was aanvankelijk werkzaam in het bedrijfsleven met een chemische achtergrond. Vanaf de kinderjaren heeft hij echter nooit de verwondering in de kunst uit het oog verloren.

Rond zijn dertigste volgde hij zijn hart en vond rust in keramiek als kunstvorm. Stak zijn licht op bij “keramisten van de wereld”.

Keramiek biedt hem een haast onbegrensde vrijheid in scheppend vermogen. Juist het ontdekken van deze vrijheid is een onmetelijke rijkdom.

Hij ervaart de opgelegde natuurlijke wetmatigheden in de keramiek niet als een belasting, maar juist als een metafoor voor de kracht van de elementen met het daarmee afgedwongen respect. Het relativeert.

Hierin scheppend te handelen ondervind hij als een voorrecht. Tevens is het scheppende element in het wordingsproces een weerspiegeling van de vrijheid die hij als onontbeerlijk acht. Vrijheid die je bevechten moet, steeds weer.

Studie reizen die hij ondernam naar o.a. China , Marokko , Japan en Maleisië vormen een onontbeerlijke bron van inspiratie.

Lei exposeert sinds 1987 in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Luxemburg, Maleisië , Noorwegen, Nederland , Oostenrijk en Spanje .

Kunst is van wezenlijk belang voor onze samenleving. Ter promotie hiervan vervult hij bestuursfuncties of is lid van Keramiek Kring Limburg, Limburgse Kunst Kring, KC61 en de Nederlandse Vakgroep Keramisten.

Winnaar Cultuurprijs 2015 van de Gemeente Echt-Susteren.

Jan Miechels:

Lei Hannen:

boekje Lei Hannen GaandewegGaandeweg, 48 pagina’s

12,50 euro

verkrijgbaar in de galerie